Ersättning till ägg- och spermiedonatorer

Idag ger landstingen varierande ersättning till personer som donerar ägg eller spermier. Nu rekommenderar SKL:s styrelse en enhetlig ersättning.