ESI-fonderna i fokus när sammanhållningspolitiken diskuterades

När EU:s sammanhållningspolitik ska diskuterades på Allmänna rådet den 18 november hade ordförandeskapet valt att samlat diskutera tre övergripande frågor kopplade till de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Statssekreterare Elisabeth Backteman deltog vid mötet som hölls i Bryssel.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet