ESV avråder från att gå med på försämrade avtalsvillkor i avropsavtalet för ekonomisystem

Ekonomistyrningsverket har upptäckt att många myndigheter som genomfört avrop av ekonomisystem godkänt nya skrivningar i avsnitten om myndighetsspecifika anpassningar samt underhåll och support. Tilläggen och ändringarna har kommit till efter förslag från Unit4.