ESV avrapporterar regeringsuppdrag om EU-medelsförvaltning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har under drygt två år haft ett regeringsuppdrag att stötta de myndigheter som arbetar med att förvalta Sveriges EU-medel. Uppdraget har också gått ut på att utveckla underlagen till Årsredovisning för staten i de delar som handlar om EU-medel.