ESV avstyrker förslag om skatt på finansiell verksamhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Skatt på finansiell verksamhet. ESV avstyrker förslaget och menar bland annat att det blir tungrott både för bolagen och för Skatteverket.