ESV avstyrker förslaget om att medge avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter. ESV avstyrker remissens förslag.