ESV avstyrker förslaget om en svensk flygskatt

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på betänkandet En svensk flygskatt, SOU 2016:83. ESV avstyrker utredningens förslag och anser att en passagerarberoende skatt är ett svagt styrmedel.