ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

ESV har svarat på remissen Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. ESV avstyrker förslaget och menar att det är bättre att höja ersättningsnivåerna istället för att införa en skattereduktion.