ESV efterfrågar ökad tydlighet i statens redovisning av medelsöverföringar

På uppdrag av regeringen har Ekonomistyrningsverket (ESV) kartlagt och analyserat hur statens medelsöverföringar till statliga bolag och internationella finansiella institutioner budgeteras, beslutas och redovisas. Kartläggningen visar att det finns ett behov av utvecklade rutiner inom området och en ökad tydlighet i hela processen.