ESV efterlyser effektiva myndigheter

Ekonomistyrningsverket (ESV) efterlyser myndigheter som på något sätt effektiviserat sin verksamhet. En del i ESV:s regeringsuppdrag om effektivisering i statsförvaltningen består av att hitta och sprida goda exempel på hur myndigheter arbetar med effektivisering.