ESV får i uppdrag att stötta regeringens satsning på e-förvaltning

Idag har Ekonomistyrningsverket fått ett nytt uppdrag i regeringens satsning på e-förvaltning. Uppdraget handlar bland annat om att främja digital samverkan över myndighetsgränserna och att förbättra styrningen av it-användningen i staten. Genom uppdraget får ESV en utökad uppgift inom området e-förvaltning.