ESV följer upp myndigheternas arbete med inköp kopplat till e-handel

Ekonomistyrningsverket (ESV) har skickat ut en enkät till 150 myndigheter för att få en bild av deras aktuella situation inom e-handelsområdet. Resultatet av enkäten kommer att bli ett underlag för vårt fortsatta arbete inom området, samt för den rapport som regeringen har begärt. Myndigheterna kan uppdatera enkäten fram till och med den 27 november 2015.