ESV följer upp myndigheternas it-användning i nytt regeringsuppdrag

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått ett nytt regeringsuppdrag för att fortsätta följa de statliga myndigheternas användning av it. ESV ska även följa hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Uppdraget pågår 2016–2018 och ska samordnas med ESV:s uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning.