ESV föreslår ändrade regler för redovisning av sanering och återställningskostnader

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om redovisning mot anslag av avsättningar för sanering och återställningskostnader avseende förorenade områden. I rapporten föreslår ESV bland annat regeländringar för att öka incitamentet att kartlägga och kostnadsberäkna saneringsåtgärder.