ESV föreslår ändringar för avgiftssamråden och avgiftsrapporten

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat ett regeringsuppdrag om avgiftsrapporten och avgiftssamråden. Vi fick uppdraget i vårt regleringsbrev och har i vår översyn bland annat sett att ESV skulle kunna utfärda fler undantag, så att färre myndigheter behöver göra årliga samråd. Vi tror dock att avgiftssamråden fyller en viktig funktion, så att myndigheternas avgifter följer enhetliga principer.