ESV föreslår anslagsfinansiering av myndighetsgemensamma digitala tjänster

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss En förvaltning som håller ihop. ESV stödjer flera av rekommendationerna bland annat hur gemensamma digitala tjänster bör finansieras.