ESV föreslår att alla myndigheter ska vara med och finansiera gemensamma digitala tjänster

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av Näringsdepartementets E-förvaltningsenhet lämnat förslag på finansieringslösningar för ett antal myndighetsgemensamma digitala tjänster. ESV föreslår att tjänsterna i ett förvaltningsstadium ska finansieras via anslag på statens budget, och att alla myndigheter ska bidra till finansieringen av anslagen. Förslaget innebär att cirka 170 miljoner kronor ska omfördelas för budgetåret 2017.