ESV föreslår att en utökad rätt att teckna hyresavtal bör begränsas till ett antal större universitet och högskolor

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera hur universitet och högskolor ska få ett större eget ansvar att teckna hyresavtal som idag kräver regeringens medgivande.