ESV föreslår att kravet på myndigheternas delårsrapport slopas

Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår att kravet på att myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen ska lämna delårsrapport tas bort. Det framgår i en rapport som ESV lämnade till regeringen den 30 januari 2017.