ESV föreslår förändringar av avgiftsförordningen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen sett över avgiftsförordningen för att utreda om den är förenlig med den så kallade PSI-lagens bestämmelser om myndigheternas avgifter vid vidareutnyttjande av handlingar. För att förtydliga regelverket föreslår ESV ett antal förändringar av avgiftsförordningen samt av ESV:s föreskrifter och allmänna råd.