ESV föreslår fortsatt arbete med jämförelser av it i staten

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget om att fördjupa arbetet med jämförelser av it i staten. Rapporten innehåller ett antal förslag för hur mätningen och inrapporteringen av myndigheternas it-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens digitalisering kan följas upp.