ESV föreslår ny finansieringsmodell för utbyte av grunddata

I början av 2017 fick Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att föreslå en ny finansieringsmodell för grunddata (registeruppgifter). Den nya modellen ska göra det möjligt för myndigheter att avgiftsfritt kunna tillhandahålla grunddata till kommuner och landsting.