ESV föreslår nya regler för myndigheters resultatredovisning

ESV föreslår nya regler för myndigheternas resultatredovisning i årsredovisningen. ESV bedömer att de föreslagna regeländringarna leder till att myndigheternas resultatredovisningar förbättras på ett sådant sätt att de kommer till bättre användning i Regeringskansliet.