ESV föreslår tydligare beställningsbemyndiganden

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat förslag till regeringen för att förtydliga styrningen och redovisningen av myndigheternas beställningsbemyndiganden. Förslagen är en del av ESV:s regeringsuppdrag att kartlägga och analysera hur beställningsbemyndiganden tillämpas.