ESV föreslås få ett samlat ansvar för digitaliseringsfrågorna i offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket (ESV) är den myndighet som är bäst lämpad att ta det samlade ansvaret för digitaliseringsfrågorna i offentlig sektor. Det framgår i delbetänkandet från utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. En alternativ lösning skulle vara att E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvaret.