ESV genomför en förstudie om ekonomisystem

ESV genomför under första kvartalet 2015 en förstudie för en eventuell upphandling av statligt ramavtal för ekonomisystem eftersom det befintliga ramavtalet endast är avropsbart till och med 12 november 2015. ESV vill gärna komma i kontakt med leverantörer av ekonomisystem som är intresserade av att veta mer om ramavtalet eller lämna synpunkter som kan vara värdefulla för ESV i arbetet med förstudien.