ESV ger förslag för att stödja arbetet med jämställdhetsbudgetering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att ta fram metoder för att följa upp och redovisa effekter på jämställdheten av regeringens reformer på utgiftssidan i statens budget. ESV har tagit fram könsuppdelad statistik för ett antal reformer, och förslag på en arbetsprocess som kan vara ett stöd i regeringens arbete med jämställdhetsbudgetering.