ESV ger förslag på ändringar för redovisning av garantier och utlåning

ESV ger förslag på ändringar som rör redovisning av garantier och utlåning. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli och tillämpas i årsredovisningen för 2017.