ESV ger förslag på utvecklade nyckeltal för statens lokalförsörjning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat ett regeringsuppdrag om att utveckla nyckeltal inom det statliga lokalförsörjningsområdet. I rapporten lämnar ESV ett antal förslag på utvecklade nyckeltal.