ESV ger ut vägledning om planering och uppföljning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gett ut en vägledning för processen kring planering och uppföljning. Syftet med vägledningen är att beskriva hur myndigheter på ett övergripande plan kan arbeta med planering och uppföljning samt att genom ett antal frågeställningar väcka diskussioner som kan utveckla processen.