ESV har analyserat Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och prognoser

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att analysera och bedöma Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner samt prognoser. Utifrån analysen har ESV lämnat ett antal förslag till regeringen.