ESV har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fattat beslut om regeländringar för fem förordningar och de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). De flesta ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.