ESV har beslutat om ändrade regler

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fattat beslut om regeländringar för bland annat förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, anslagsförordningen och momsförordningen. De flesta ändringar träder i kraft den 28 oktober 2016 eller 1 januari 2017. Flera av de nya reglerna ska myndigheterna tillämpa i årsredovisningen för 2016.