ESV har beslutat om ändrade regler – fler ändringar att vänta innan årsskiftet

Idag har Ekonomistyrningsverket (ESV) fattat beslut om flera regeländringar som bland annat gäller bokföringsförordningen, donationsförordningen och förordningen intern styrning och kontroll. Om ungefär två veckor kommer vi fatta beslut om fler regeländringar, de gäller främst förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.