ESV har beslutat om ändringar för redovisning av garantier och utlåning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223), som främst rör redovisning av garantier och utlåning. Ändringarna träder i kraft 1 juli och tillämpas i årsredovisningen från och med år 2017.