ESV har uppdaterat handledning om att starta och lägga ned myndighet

Att starta en helt ny myndighet eller lägga ner hela eller delar av en myndighets verksamhet är ingen lätt uppgift. Därför har Ekonomistyrningsverket en handledning som tar upp just hur man ska gå tillväga när en myndighet startar eller upphör, och nu har vi uppdaterat den. Fokus i handledningen är framför allt de uppgifter som rör ESV:s verksamhetsområden.