ESV har uppdaterat handledning om att ta ut avgifter

De flesta myndigheter tar någon gång ut en avgift med stöd av 4 § avgiftsförordningen. Paragrafen reglerar hur myndigheterna får ta betalt för bland annat kurser, publikationer och tjänsteexport. För att underlätta för myndigheterna har Ekonomistyrningsverket tagit fram en uppdaterad handledning om att ta ut avgifter med stöd i 4 § avgiftsförordningen.