ESV har uppdaterat handledning om avgifter

I stort sett alla myndigheter tar någon gång ut en avgift, till exempel för kopior, en utbildning eller en ansökan. Även om avgiftsförordningen inte är särskilt omfattande är reglerna inte alltid så lätta att tolka. Det är därför Ekonomistyrningsverket ger ut handledningen Sätt rätt pris. Nu kommer den i en uppdaterad version.