ESV kritisk till förslag som riskerar att minska utbudet och efterfrågan på arbetskraft

Finansdepartementet har nyligen skickat ut flera förslag på remiss inför budgetpropositionen. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu svarat på remissen. Myndigheten påpekar att flera av förslagen riskerar att minska utbudet och efterfrågan på arbetskraft.