ESV lämnar över sina uppdrag inom digitalisering och e-handel till digitaliseringsmyndigheten

Regeringen har beslutat att den nya digitaliseringsmyndigheten ska ta över ett antal uppgifter som Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetar med. Bland de berörda verksamheterna finns uppdraget att främja arbetet med e-handel i staten. Myndigheten startar den 1 september 2018.