ESV lanserar bok om statlig finansiering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på eget initiativ tagit fram en bok om statlig finansiering. Basboken Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet ger en samlad och överskådlig bild av hur finansiering i staten ser ut. Boken är skriven ur ett myndighetsperspektiv och beskriver de olika finansieringsformerna som finns på våra myndigheter.