ESV lanserar webbutbildning om grunderna i statlig styrning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Utbildningen riktar sig till personer som är nyanställda inom staten men också till myndighetsanställda som vill uppdatera sina kunskaper om statlig styrning.