ESV och SSC i samverkan för en effektivare administration

Idag har Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statens servicecenter tecknat en överenskommelse om samarbete kring upphandling av systemlösningar för ekonomisystem och e-inköp.