ESV positiv till förslag att slopa skattereduktion för gåvor till ideella organisationer

I dagsläget har man rätt att få skattereduktion för gåvor till godkända ideella verksamheter. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att man ville slopa skattereduktionen, ett förslag som nu gått på remiss. Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen och tillstyrker förslaget att slopa reduktionen, eftersom förslaget minskar skatteutgifterna. ESV anser att skatteutgifterna…