ESV presenterar analys om Sametinget

Ekonomistyrningsverket (ESV) har efter uppdrag av regeringen analyserat Sametingets arbete med intern styrning och kontroll. ESV har även analyserat hur myndigheten använder statliga medel. ESV:s förslag syftar till att Sametinget ska ges bättre förutsättningar att verka som folkvalt parlament och förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur.