ESV presenterar förslag för ökad effektivisering i statsförvaltningen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat sitt regeringsuppdrag om effektivisering i statsförvaltningen. I uppdraget ingår att sprida goda exempel från myndigheter och hur de arbetat med att effektivisera sin verksamhet. I rapporten beskriver ESV sina erfarenheter och lärdomar om effektiviseringar i statsförvaltningen. ESV presenterar också förslag för att främja fortsatt effektivisering.