ESV presenterar plan för jämställdhetsintegrering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat sitt regeringsuppdrag om att utveckla myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet med uppdraget är att ESV ska bidra till att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Det är främst inom två områden som ESV anser att de kan få ett större genomslag.