ESV publicerar förfrågningsunderlag för upphandling av Skanningtjänst

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat förfrågningsunderlaget i den andra delen av upphandlingen av statliga ramavtal för e-inköp. Denna gång är det Skanningtjänst av leverantörsfakturor som är i fokus.