ESV publicerar månads- och årsutfallet för statens budget som öppna data

I samband med publiceringen av utfallet för statens budget 2017 har Ekonomistyrningsverket (ESV), för första gången även publicerat utfallet som öppna data. Både månadsutfallet och årsutfallet finns nu som öppna data på ESV:s webbplats.