ESV säger nej till sänkt gräns för statlig inkomstskatt

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017. ESV har i andra remissvar påpekat att ökade skatter på arbete motverkar utbudet av arbetskraft och förordar istället höjningar av andra skatter, exempelvis konsumtionsskatter och skatt på boende. ESV avstyrker därför förslaget att begränsa…